Obecné podmínky

PODMÍNKY SLUŽBY https://promo-pneumatiky.cz/

Auto-Raifen GmbH SLTD

24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria

VAT: BG205309102

- dále jen poskytovatel -


1.1. INFORMACE O NÁS

Tento web je provozován společností a zboží, které zakoupíte, bude dodáváno společností Auto-Raifen GmbH SLTD (dále jen „my“). Jsme zapsáni u Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, což je naše hlavní obchodní adresa.

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@promo-pneumatiky.cz, napište na naši registrovanou adresu uvedenou výše.

 

1.2. VAŠE OSOBNÍ INFORMACE

Vaše osobní údaje použijeme pouze v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

 

1.3. OBJEDNÁVÁNÍ

Objednávku na nákup zboží inzerovaného k prodeji na tomto webu můžete zadat podle pokynů na obrazovce po kliknutí na položku, kterou chcete koupit. Až do okamžiku, kdy zadáte objednávku, budete mít možnost zkontrolovat a opravit všechny chyby v objednávce kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ na stránce pokladny. Pokud odešlete objednávku zboží prostřednictvím tohoto webu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“, je vaše objednávka pobídkou, abychom nám koupili zboží, které jste si objednali na tomto webu.

Přijetí vaší objednávky potvrdíme zasláním automaticky generovaného e-mailu s přijetím vaší objednávky. Tímto e-mailem bude uzavřena smlouva.

Smlouva se bude vztahovat pouze na konkrétní zboží, které je uvedeno v našem e-mailu potvrzujícím přijetí vaší objednávky. Měli byste si přečíst a zkontrolovat podrobnosti v tomto e-mailu, abyste se ujistili, že jsou správné.

Pokud nejsou údaje v e-mailu potvrzujícím vaši objednávku správné, nebo pokud nejste spokojeni s podrobnostmi v e-mailu, kontaktujte nás na adrese info@promo-pneumatiky.cz.

Jestliže vaši objednávku přijmeme, máme zákonnou povinnost dodat zboží, které je v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

1.4. NABÍDKA

promo-pneumatiky.cz prodává pouze nové pneumatiky, ne starší než 36 měsíců od data výroby, pokud nebyl klient informován jinak (slevy na skladové zásoby, akce atd.). Veškeré zboží prodávané v obchodě je NOVÉ, bez fyzického nebo právního znevýhodnění, platné a má kompletní záruku výrobce po dobu 36 měsíců. V souladu s postupy většiny výrobců se nové pneumatiky považují za nepoužité, a ne starší než 60 měsíců od data výroby. V souladu s neustále rostoucími požadavky našich klientů snížil Obchod toto období na 36 měsíců a nadále pracuje na jeho zkrácení.

 

1.5. CENY ZBOŽÍ

Subjekt, který spravuje internetový obchod promo-pneumatiky.cz, je registrován k platbě DPH. Všechny ceny zveřejněné na stránkách promo-pneumatiky.cz jsou uvedeny v librách (GBP) a zahrnují DPH ve výši 19 % v souladu s německými právními předpisy (hrubá cena). Nákupy bez DPH: Všichni klienti, kteří mají platné DIČ EU, mohou nakupovat zboží bez DPH (19 %) v souladu s daňovou legislativou. Po vyplnění fakturačních údajů systém automaticky zkontroluje platnost DIČ EU na webu Evropské komise http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en. Pokud je DIČ platné, cena produktu se automaticky snižuje o 19 % DPH. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku podání žádosti o nákup ze strany Klienta. Klient platí pouze za zakoupené zboží. Dodání na území Spojeného království je zcela zdarma.

 

1.6. CENA A NÁKLADY NA DORUČENÍ

Informace zobrazené na tomto webu týkající se cen se mohou změnit bez předchozího upozornění, ale informace na webu v době jakékoli objednávky budou ceny platné pro danou objednávku.

Občas může dojít k chybě a zboží může mít nesprávnou cenu. Za takových okolností nebudeme povinni dodat zboží. Budeme (podle našeho uvážení) buď muset zrušit vaši objednávku a vrátit vám cenu, kterou jste zaplatili, nebo vynaložit přiměřené úsilí, abychom vás kontaktovali a zeptali se vás, zda si přejete pokračovat v objednávce za správnou cenu. Pokud vás nemůžeme kontaktovat nebo si nepřejete pokračovat v objednávce za správnou cenu, zrušíme vaši objednávku a vrátíme vám cenu, kterou jste zaplatili. Pokud je však správná cena zboží nižší než naše uvedená cena, můžeme (dle našeho uvážení) pokračovat v objednávce a účtovat si nižší částku při odeslání.

Před odesláním objednávky vám zašleme oznámení a potvrzení e-mailem.

Dodání je zdarma, s výjimkou adres, která jsou v seznamu kurýrů za příplatek (vzdálená oblast/ostrov). Cena se automaticky zobrazí ze systému, když klient zadá svou adresu.

 

1.7. DOSTUPNOST A DORUČENÍ

Informace zobrazené na tomto webu týkající se dostupnosti se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nemůžeme zaručit trvalou nebo nepřetržitou dostupnost všech produktů na tomto webu. Všechny objednávky vždy podléhají dostupnosti.

Vámi objednané zboží odešleme na adresu, kterou nám dáte k dodání, když na této stránce provedete objednávku. Nemůžeme doručit na Normanské ostrovy, ostrov Man, Orkneje, Shetlandské a skotské ostrovy, adresy BFPO nebo do Irské republiky. Veškeré zboží musí být při dodání podepsáno dospělou osobou ve věku alespoň 18 let.

Dodání bude provedeno podle informací na stránkách produktu po přijetí vaší objednávky.

Vynaložíme přiměřené úsilí k dodání zboží v jakékoli konkrétní datum, na kterém se dohodneme, nebo pokud není uvedeno žádné datum, do 14 dnů ode dne, kdy vaši objednávku přijmeme. V případě nepředvídaných okolností mimo naši rozumnou kontrolu (například nepříznivé povětrnostní podmínky, nepředvídatelné zpoždění způsobené dopravní zácpou, práce na silnici, odklony nebo mechanické poruchy, v každém případě v rozsahu mimo naši přiměřenou kontrolu) možná nebudeme schopni dodat zboží v těchto časových lhůtách a nebudeme odpovědní za jakékoli zpoždění nebo nedodání zboží, pokud je zpoždění nebo selhání zcela nebo částečně způsobeno takovými okolnostmi. V případě, že nedojde k dodání, dohodneme se s vámi na alternativním termínu dodání.

Dále nejsme odpovědní za jakékoli zpoždění dodání způsobené nedostupností někoho převzít dodání produktů. Je vaší odpovědností kontaktovat poštu nebo kurýrní společnost za účelem zajištění vyzvednutí nebo dodání produktů, které nemohly být doručeny, protože jste nebyli k dispozici.

 

1.8. PLACENÍ

Platba je splatná okamžitě po dokončení smlouvy. Poskytovatel upozorňuje zákazníka, že prodávající zaplatí kupní cenu při výběru způsobu platby „PayPal“ společnosti Paypal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: Paypal).

Výběrem platební metody zákazník souhlasí s přiřazením.

Pro platební metodu „Paypal“ platí podmínky služby PayPal (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full).

Kromě toho platby zpracovává poskytovatel služeb Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria.

 

1.9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy fyzickou držbu posledního zboží získáte vy nebo třetí strana jiná než dopravce, kterou jste označili, že jste dostali.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (promo-pneumatiky.cz, Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, info@promo-pneumatiky.cz) informovat o svém rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. Ke splnění termínu odstoupení od smlouvy stačí zaslat sdělení týkající se vašeho uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

1.10. TITUL A RIZIKO

Vlastníkem zboží, které jste si objednali, se stanete, až vám bude doručeno a my jsme obdrželi finanční prostředky v plné výši platby za zboží. Jakmile vám nebo vámi jmenované osobě bude zboží doručeno, bude převedeno na vaše vlastní riziko a vy za něj budete odpovědní.

 

1.11. ODPOVĚDNOST

Podle zákona nepřijímáme žádnou odpovědnost za následující:

- ztráta, která není předvídatelná (ztráta je předvídatelná, pokud byla zjevným důsledkem našeho porušení smlouvy nebo pokud se stala v době, kdy jste s námi uzavřeli smlouvu);

- ztráta, která vznikne, když nejsme vinni nebo neporušíme tyto Všeobecné obchodní podmínky; a

- obchodní ztráta (která zahrnuje ztrátu zisku, ztrátu podnikání, smlouvy, goodwill, obchodní příležitost a další podobné ztráty a také přerušení podnikání). Nic v těchto podmínkách neovlivní odpovědnost, kterou můžeme mít: (a) za podvodné zkreslení; (b) za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí: (c) podle části I zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987; (d) za porušení jakékoli podmínky týkající se vlastnického práva nebo tichého užívání nebo v souvislosti s jakýmkoli námi dodávaným zbožím; nebo (e) ve vztahu k jakékoli jiné odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících z právních předpisů o prodeji zboží nebo poskytování služeb, které nelze podle platných zákonů vyloučit nebo omezit.

 

1.12. UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

Nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli zpoždění při dodání objednaného zboží, které je způsobeno jakoukoli událostí nebo okolnostmi mimo naši rozumnou kontrolu (mimo jiné nehody, extrémní povětrnostní podmínky, požár, výbuch, povodeň, bouře, zemětřesení, přírodní katastrofa, selhání telekomunikačních sítí, neschopnost využívat dopravní sítě, činy Boží, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, stávky, výluky a jiné průmyslové spory, jednání nebo omezení vlády a zavedení omezení dovozu nebo vývozu).

 

1.13. OBECNÉ

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost, zákonnost nebo vymahatelnost jakékoli jiné části těchto Všeobecných obchodních podmínek a na zbývající část daného ustanovení.

Žádná jiná osoba než vy a my nebude mít žádná práva k prosazování naší dohody, ať už na základě Smlouvy (Zákon o právech třetích stran z roku 1999) nebo jinak.

Pokud nebudeme trvat na tom, abyste plnili některý ze svých závazků vyplývajících z naší dohody, nebo pokud nebudeme vymáhat svá práva, nebo pokud se zpozdíme, nebude to znamenat, že jsme se vzdali svých práv vůči vám a neznamená to, že tyto povinnosti nemusíte dodržovat. Pokud se vzdáme výchozího nastavení, uděláme to pouze písemně, ale nebude to znamenat, že se automaticky vzdáme pozdějšího výchozího nastavení.

Nesmíte postoupit nebo převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z naší dohody, pokud se písemně nedohodneme.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky můžeme čas od času aktualizovat, měnit a doplňovat bez předchozího upozornění. Pokaždé, když si u nás objednáte nebo jinak zakoupíte jakékoli zboží, budou platit podmínky platné v té době (jak je uvedeno na tomto webu). Zkontrolujte prosím tento web, abyste se ujistili, že rozumíte tomu, jaké podmínky platí.

 

ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které od vás přijmeme, s výjimkou nákladů na zpětné doručení, které jsou 10 GBP za pneumatiku. Můžeme provést odpočet od náhrady za ztrátu hodnoty jakéhokoli dodaného zboží, pokud je ztráta výsledkem zbytečného zacházení z vaší strany. Vrácení peněz provedeme bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do (a) 14 dnů po dni, kdy od vás obdržíme zpět dodané zboží, nebo (b) (je-li to dříve) 14 dnů po dni, kdy poskytnete důkaz, že jste vrátili zboží, nebo (c) pokud nebylo dodáno žádné zboží, 14 dní po dni, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Výplatu provedeme stejnými platebními prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud jsme se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o odeslání zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží zašlete zpět nebo nám jej předáte bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží.

Odpovídáte pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží vyplývající z manipulace, která je jiná než to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

 

2.1. PRAVIDLA VRÁCENÍ

Po zrušení vám vrátíme cenu zaplacenou za zrušenou objednávku (nebo části zrušené objednávky) po odečtení poplatků za vyzvednutí nebo vrácení. Vrácení peněz vyplatíme do 14 dnů po dni, co:

- Jste nám oznámili, abychom zrušili vaši objednávku, pokud jste neobdrželi zboží (a zboží vám nebylo odesláno) nebo pokud jsme se dohodli na vyzvednutí zboží; nebo,

- Přijmete zboží, které jste nám vrátili, kde jste zboží převzali; nebo

- Jste nám poskytli doklad o vrácení zboží, pokud jste zboží vrátili, ale ještě jsme jej neobdrželi.

Vrátíme vám peníze pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili k úhradě objednávky. Vyhrazujeme si právo provést odpočet z částky náhrady za ztrátu hodnoty vráceného zboží, pokud zboží vykazuje známky nepřiměřeného použití; za nepřiměřené použití se pro tyto účely rozumí manipulace se zbožím nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží, zejména pokud jde nad rámec způsobu zacházení, který by v obchodě mohl být rozumně povolen. Můžeme zadržet jakékoli vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží. Pokud nejste spokojeni s produktem z jakéhokoli důvodu, aniž byste omezili svá práva na zrušení uvedená v článku 9, např. pokud to není to, co jste si objednali, zboží je poškozené nebo vadné, nebo jsme dodali nesprávné množství, vraťte nám produkt. Jakmile potvrdíme vadu produktu nebo jiný problém, uděláme následující:

- Poskytneme plnou náhradu za každý produkt, který není takový, jaký jste si objednali;

- Poskytneme plnou náhradu za veškeré zboží, které je poškozené nebo vadné, pokud je to v rozumné době po prodeji; nebo

- Podle vašeho uvážení opravíme nebo vyměníme zboží na naše náklady (včetně nákladů na poštovné). Pokud by to nebylo možné nebo by to za daných okolností nebylo nepřiměřeně nákladné, vrátíme vám částku zaplacenou za dotyčné zboží.

O vrácení peněz vás budeme informovat e-mailem v přiměřené lhůtě. Vrácení peněz, které vám náleží, obvykle zpracujeme co nejdříve, v každém případě do 30 dnů ode dne, kdy jsme vám e-mailem potvrdili, že máte nárok na vrácení peněz za vadné zboží.

 

2.2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Z NAŠÍ STRANY

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy z naší strany, pokud například:

- Nemáme dostatečné zásoby k dodání objednaného zboží;

- Nedoručujeme do vaší oblasti; nebo

- Jedno nebo více objednaného zboží bylo uvedeno s nesprávnou cenou.

Pokud odstoupíme od smlouvy, upozorníme vás e-mailem a co nejdříve vám na účet připíšeme částku odečtenou z vaší kreditní nebo debetní karty.

V případě sporu v souvislosti s on-line nákupu, můžete použít stránky: